Welkom bij de webshop van Storytelling-Design

..een webshop met meer dan 40 Designers, kleine ondernemers die met passie en liefde hun producten maken, omdat ze er gelukkig van worden. En omdat ze u gelukkig willen maken!

Heeft u al eens een Pop-Up Shop van Storytelling-Design bezocht, dan weet u dat de designers geen “doorsnee” producten maken. Wij kunnen ons daardoor voorstellen dat het moeilijk is om een beeld te vormen van de producten op de webshop zonder ze eerst “live” gezien en gevoeld te hebben. En toch willen wij u vragen bewust te kopen, niet klakkeloos een aantal voorwerpen of maten, om vervolgens de helft terug te sturen. Wij helpen u graag met uw bewuste keuze door u persoonlijk advies te geven, want juist het persoonlijk contact en de mooie verhalen, dát is waar Storytelling-Design voor staat.
Stuur daarvoor een mail naar annemarij@storytelling-design.nl of bel +31645552040 en ik beantwoord al uw vragen of breng u in contact met de gewenste Designer.

De webshop van Storytelling-Design is een platform voor designers, net als de Pop-Up Shops die Storytelling-Design organiseert. U koopt dan ook bij de Designer zelf. Dat wil zeggen dat wanneer u bij 2 verschillende Designers een product aangeschaft wordt, er 2x bezorgkosten verrekend worden.
Houd er ook rekening mee dat levertijden en bezorgkosten kunnen verschillen per Designer. Per product wordt dit vermeld op de productpagina.

Mocht uw aankoop toch niet helemaal naar wens of beschadigd zijn, neem dan even contact op via annemarij@storytelling-design.nl dan handelen we dit in goed overleg af.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 15-12-2021 van toepassing op ieder gebruik van de website www.storytelling-design.nl (zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Storytelling- Design worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Storytelling-Design aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van onze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Storytelling-Design raadt iedereen die gebruik maakt van de website aan om deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.

Definities

 • Verkoper: Storytelling-Design biedt verkopers een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers zijn onafhankelijke particulieren of ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun producten en de levering hiervan.
 • Koper: Een gebruiker van het Storytelling-Design – particulier én zakelijk – die overgaat tot de aanschaf van een product: de door Storytelling-Design aan de verkoper verstrekte persoonsgegevens van een koper.
 • Product: Ieder product, geaccepteerd door Storytelling-Design voor aanbieding aan de koper op het Storytelling-Design.
 • Content: De specificaties van producten binnen het Storytelling-Design, bestaande uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties. 
 • Koopovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen de verkoper en een koper vanwege de aanschaf door de koper van een product bij die verkoper via het Storytelling-Design.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst. 
 • Verkoopprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW, eventuele verzendkosten worden bij elk product apart vermeld.
 • Totaalprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW en eventuele verzendkosten.

Toepasselijkheid en aanvaarding

 • Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en aanbod van Storytelling-Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en Storytelling-Design.
 • Aanvaarding: Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van een eigen account op abeltosh.com ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
 • Wijzigingen: Storytelling-Design heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien via de link op Storytelling-Design
 • Voorwaarden Verkopers: Verkopers kunnen extra informatie over verzending en overige (retour)voorwaarden toevoegen. Dit kan belangrijke informatie zijn voor jouw keuze om het product aan te schaffen. We raden je aan deze door te nemen voordat je een bestelling plaatst.
 • Intermediaire positie: Zowel Koper als Verkoper erkennen dat Storytelling-Design geen partij is bij een eventuele Koopovereenkomst waarbij Storytelling-Design als intermediair is opgetreden en die producten omvat die op Storytelling-Design aangeboden worden of werden aan het publiek. 

Definities

 • Doel: Storytelling-Design biedt verkopers een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers op Storytelling-Design zijn onafhankelijke ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten en klantenservice. Storytelling-Design heeft de aangeboden producten niet in bezit. Voor vragen en opmerkingen kan de koper via Storytelling-Design contact opnemen met de verkoper. 
 • Uitsluiting: Storytelling-Design heeft het recht om gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website in het geval van misbruik en niet respectvol handelen of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en onderhavige algemene voorwaarden. Uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Storytelling-Design om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding op desbetreffende gebruiker te verhalen. 

Jouw account

 • Account aanmaken: Een eigen account aanmaken op Storytelling-Design is gratis en zonder enige verplichtingen. Met een eigen account kan de koper zijn of haar bestellingen nakijken, statussen volgen en berichten sturen naar verkopers. Het aanmaken van een eigen account is niet verplicht en men kan ook kopen op Storytelling-Design als een gast. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een account op Storytelling-Design
 • Opzeggen account: Je kan je account ten allen tijden opzeggen via het contactformulier. Storytelling-Design verwijdert daarna jouw account en je gegevens uit het systeem.
 • Account verantwoordelijkheid: Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens in je account. Storytelling-Design is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatieverstrekking door gebruikers

Plaatsen van producten

 • Soort producten: Producten die op Storytelling-Design worden aangeboden, zijn door de verkoper zelf of gedeeltelijk ontworpen en/of gemaakt en/of vermaakt. Het is belangrijk dat de verkoper geen diensten of producten uit massaproductie aanbiedt. Aanbod: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten om een goede beoordeling mogelijk te maken. De afbeeldingen waar de verkoper gebruik van maakt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, of door functioneren van de site, binden de verkoper niet. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft, bijvoorbeeld een actie, of onder extra (retour- en verzend)voorwaarden geschiedt, dient dit nadrukkelijk door de verkoper te worden vermeld. 
 • Prijzen: De prijzen genoemd op de website zijn inclusief BTW. De verzendkosten staan apart vermeld in een tabel. 
 • Taggen van een product: Als gebruiker heb je de mogelijkheid tags toe te voegen aan een product. Het is verboden om woorden te gebruiken die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk zijn. Dergelijke content wordt direct van de website verwijderd. 
 • Intellectueel eigendom: Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Storytelling-Design website, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, software, formats en domeinnamen, berusten uitsluitend bij Storytelling-Design de Verkopers of hun licentiegevers. Mocht je desondanks van mening zijn dat Storytelling-Design teksten of afbeeldingen bevat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dan verzoeken wij dit direct aan Storytelling-Design te melden zodat deze direct verwijderd kunnen worden. 
 • Delen van de site: Het is verboden om de content van Storytelling-Design of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke toestemming Storytelling-Design
 • Verantwoording intellectueel eigendom: Storytelling-Design respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt haar verkopers hetzelfde te doen. Mocht je menen recht te bezitten op één van de getoonde producten of gebruikte content neem dan contact op met Storytelling-Design.

Bestelling en levering

 • Betaling: Betaling van een product kan uitsluitend plaatsvinden aan Storytelling-Design via de elders op de site aangegeven betaalmethoden. De dienst die Storytelling-Design aan verkopers levert, bestaat onder andere uit het afhandelen van de betalingen. Storytelling-Design betaalt de verkoper uit. Het is niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met een verkoper om buiten Storytelling-Design om de producten te kopen.
 • Bevestiging Koopovereenkomst: De koopovereenkomst komt tot stand nadat Storytelling-Design je betaling heeft ontvangen en ter bevestiging een mail met de details van je bestelling naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft gestuurd. De bestelling is altijd in te zien in “Jouw Account”. 
 • Verzending: Op Storytelling-Design kun je tegelijkertijd bij meerdere shophouders kopen. Elke verkoper hanteert zijn eigen verzendmethode en -kosten. Deze staan vermeld bij het desbetreffende product.
 • Producten dienen binnen 2-3 werkdagen door de verkoper te worden verzonden, tenzij anders aangegeven op de productpagina, of anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij gepersonaliseerde producten). In sommige gevallen zijn de producten van zodanige omvang dat verzending op afspraak gebeurt. Dit dient duidelijk vermeld te staan bij het product. 
 • De verkoper zal voor het verzenden van de bestelling zelf gebruik maken van de pakbon/factuur. De verkoper dient tevens duidelijk adres en contactgegevens van zichzelf te vermelden.
 • Problemen met verzending: Als een product langer dan de afgesproken termijn op zich laat wachten, kan de koper contact opnemen met de verkoper. Komen koper en verkoper samen niet tot een oplossing of laat het product langer dan twee weken op zich wachten, dan kan de koper via het contactformulier contact opnemen met Storytelling-Design
 • Annulering van een bestelling: Annuleren van een bestelling is mogelijk totdat de verkoper het product heeft verzonden. Daarna dient de koper het contactformulier in te vullen. Is annuleren nog mogelijk, dan betaalt Storytelling-Design het totale bedrag van de bestelling (prijs van het product inclusief de verzendkosten) terug.

Herroepingsrecht

 • Herroepingsrecht: Als koper heb je het recht een product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de koper het ontving en de koper Storytelling-Design binnen de gestelde termijn van twee weken op de hoogte heeft gesteld. We gaan ervan uit dat de consument zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Storytelling-Design niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde producten. Na ontvangst van de retourinformatie heeft de koper 3 dagen om een product terug te sturen naar de verkoper, daarna vervalt de retouraanvraag. 
 • Kosten Herroeping: De kosten voor het retourzendingen komen voor rekening van de koper, tenzij anders met de verkoper is overeengekomen. Binnen 20 dagen nadat het retourproduct door verkoper is ontvangen, zorgt Storytelling-Design dat het aankoopbedrag weer op je rekening staat. Indien de bestelling uit één product bestond, ontvangt de koper de initiële verzendkosten ook terug. Een verkoper kan ervoor kiezen hiervan af te wijken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een afhaalpunt waardoor de kosten voor rekening van verkoper komen. 
 • Uitsluiting van Herroepingsrecht: Sommige producten zijn uitgesloten van retour, bijvoorbeeld producten die persoonlijk zijn gemaakt. Onderstaande producten komen hoogst waarschijnlijk niet in aanmerking voor retour: 
  1. Gepersonaliseerde producten die speciaal op jouw verzoek gemaakt zijn, naar jouw specificaties;
  2. Producten van persoonlijke aard; 
  3. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Informatie en gebruik gegevens

 • Gebruik gegevens koper: De koper stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens door Storytelling-Design aan de verkoper worden verstrekt in het kader van een bestelling. De verkoper zal uitsluitend gebruik maken van deze NAW-gegevens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. In het privacy-statement wordt beschreven hoe Storytelling-Design met je persoonsgegevens omgaat. Onjuiste gegevens kunnen aangepast worden via www.storytelling-design.nl. 
 • Nieuwsbrief: Op het moment dat je een bestelling plaatst, kan de koper ervoor kiezen om nieuws van Storytelling-Design op het opgegeven e-mailadres te ontvangen. Indien de koper deze niet meer wenst te ontvangen, kun deze zich makkelijk afmelden door een afmeldknop in de mail zelf of via “Jouw Account”. 
 • Melden van een product of shop: Het is mogelijk melding te maken van een product of shop aan Storytelling-Design. Dit kunnen positieve, maar ook negatieve meldingen zijn, bijvoorbeeld als je verdachte, verboden of inbreuk makende producten of content (afbeeldingen, videomateriaal en teksten) ziet. Je kunt dan contact met ons opnemen via ons contactformulier. Storytelling-Design zal naar aanleiding van de meldingen waar nodig actie ondernemen.

Vragen of klachten

 • Vragen en klachten over producten: Indien je vragen over een product hebt, kun je direct contact opnemen met de verkoper. Een verkoper dient ernaar te streven binnen 48 uur een reactie op je vraag te geven. Bij een een klacht over een ontvangen product of over de afhandeling van de bestelling, dient de koper bij voorkeur eerst contact met de verkoper op te nemen. Is dit niet naar voldoening, dan kan de koper via het contactformulier contact opnemen met Storytelling-Design. 
 • Vragen en klachten over de dienstverlening van Storytelling-Design: Voor vragen en klachten over de dienstverlening kun je bij Storytelling-Design terecht via het contactformulier. Storytelling-Design zal ernaar streven binnen 24 uur een reactie te geven.

Aansprakelijkheid

 • Gebruik van de website: Storytelling-Design is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van Storytelling-Design. Storytelling-Design is niet aansprakelijk voor (en de gevolgen van) gedragingen van gebruikers (bezoekers, kopers en verkopers), het aanbod en content van de shops, juistheid van gegevens en uitspraken gedaan door gebruikers via het interne berichtensysteem.
 • Productaansprakelijkheid: Storytelling-Design besteedt de grootst mogelijke zorg aan de selectie van verkopers. Storytelling-Design kan echter niet garanderen dat de producten van de verkopers voldoen aan de verwachtingen van gebruiker. Storytelling-Design kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van de producten. Voor dergelijke aanspraken dient men contact op te nemen met de verkoper van de desbetreffende producten. Mocht een koper een aanspraak op een verkoper hebben, worden we daarvan graag op de hoogte gesteld via het contactformulier.
 • Beperktheid: De aansprakelijkheid van Storytelling-Design voor haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst met gebruiker is voorts beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het product waaruit het schade brengende feit is voortgevloeid.

Overige voorwaarden en bepalingen

 • Garanties: Storytelling-Design biedt geen garanties met betrekking tot het functioneren van de site van Storytelling-Design. Voorts is Storytelling-Design te allen tijde gerechtigd de website te veranderen. 
 • Nietigheid: Indien Storytelling-Design een bepaling uit deze voorwaarden niet toepast, impliceert dit niet dat Storytelling-Design afstand doet van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel van deze Storytelling-Design gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van de gebruiksvoorwaarden onverlet.
 • Toepasselijk recht: Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.